Ruská invaze na Ukrajinu ukázala dlouho neřešený problém, že v Česku mohou snadno působit a podnikat zástupci a spojenci organizovaného zločinu, teroristických skupin i nepřátelských mocností, prát špinavé peníze a dokonce i čerpat veřejné peníze. Je nejvyšší čas tomu zamezit


Válka na Ukrajině nám ukázala skutečnou podstatu ruského režimu. Nikdo už by neměl zpochybňovat, o co Rusku jde. Jeho agresivnímu chování, stejně jako negativnímu vlivu Číny, dalších nedemokratických režimů nebo útokům teroristických organizací je třeba se s rozhodností postavit. Silou a připraveností armád, odolností společnosti ve všech směrech, dodržováním demokratických hodnot, ale také kvalitní legislativou, která umožní sankcionovat válečné zločince a zamezí neprůhledným finančním tokům. Proto jsem se rozhodl podpořit iniciativu několika neziskových organizací, která potřebné změny zákonů navrhuje. Je nejvyšší čas s tím začít právě teď. — Petr Pavel, prezident České republiky


Seznam doporučení

#1

Stopka pro agenty diktátorů

Prosazujeme sankční zákon proti zahraničním osobám, které se podílejí na porušování lidských práv nebo praní špinavých peněz pro příbuzné diktátorů. Těmto lidem a jejich firmám bude podle zákona možné zmrazit majetek nebo odepřít přístup k veřejným penězům v zakázkách a dotacích.

Doporučení

Je třeba řádně implementovat českou obdobu tzv. Magnitského zákona. Je dobře, že se na českém sankčním seznamu začala objevovat první jména. Nicméně je potřeba, aby byla vláda proaktivnější. Oligarchů spojených s kremelským režimem, kteří mají v Česku vliv, je více a je potřeba je „listovat” dříve, než se zbaví svého majetku. K tomu potřebujeme posílit systémové analytické nástroje státu pro mapování vlivu nedemokratických režimů. Inspirací je například řešení vyvinuté organizací Datlab, které rezonuje doma i v zahraničí.


#2

Konec české pračky na špinavé peníze

Česko je podle zahraničních analýz jednou z nejatraktivnějších zemí, kde se dají vyprat špinavé peníze, tedy příjmy z trestné činnosti. Zabránit tomu může citlivá úprava zákona. Ta by měla například umožnit odčerpání podezřelých peněz zachycených na průtokových účtech v Česku, pokud majitel účtu neprokáže legální původ peněz.

Doporučení

Dne 23. 8. 2023 uložila vláda ministru spravedlnosti vypracovat návrh zákona upravující trestní variantu odčerpávání nelegálně nabytého majetku a předložit jej vládě do 31. 12. 2024. Tuto variantu, popsanou v ministerské analýze, jsme dlouhodobě doporučovali. Zároveň je však potřeba, aby byly práce na vzniku zákona (i vzhledem k tzv. konfiskační směrnici EU) významně urychleny, boj proti praní peněz nelze odkládat.


#3

Skutečná evidence skutečných vlastníků firem

Evidence skutečných majitelů firem, která umožňuje hledat informace pro uplatňování sankcí, sice už funguje, ale není na ni zatím spolehnutí. Kvalitu údajů v evidenci je možné posílit například zpřísněním sankcí za uvedení nepravdivých údajů či zavedením aplikace pro dokládání vlastnické struktury.

Doporučení

Do Akčního plánu ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2023 až 2024 jsme prosadili závazek analyzovat efektivitu a nedostatky fungování evidování skutečných majitelů a navrhnout možné změny a opatření s cílem posílit kvalitu údajů v evidenci skutečných majitelů.

Ministerstvo spravedlnosti by mělo na svou analýzu a analýzy nevládních organizací (např. zde) navázat implementací mechanismů, které povedou k přesnějším a spolehlivějším údajům v evidenci (např. za použití vhodné aplikace, zavedením přísnějších sankcí pro firmy s vazbou na nedemokratické režimy, daňové ráje, sankcionované osoby, apod.).


#4

Vyhnání peněz z daňových rájů

Bahamy, Belize, Kypr nebo Malta. Tam všude ulívají oligarchové své peníze, aby se vyhnuli placení daní nebo se věnovali v potají nekalostem. Prosazujeme zavedení pravidel, která takové lidi a firmy odstřihnou od veřejných peněz.

Doporučení

V souladu s programovým prohlášením vlády by měla vláda co nejdříve připravit pravidla, která omezí přísun veřejných peněz firmám vlastněným z daňových rájů. Námi připravovaná analýza nedohledatelných vazeb ukazuje, jak daňové ráje slouží k obcházení sankcí.


#5

Známí neznámí majitelé nemovitostí

Nemovitosti jsou skvělá schovka na peníze, čím dražší, tím lepší. Inspirujeme se v zahraničí a posvítíme si i na zahraniční majitele nemovitostí, a to v registru jejich skutečných vlastníků.

Doporučení

Dne 19. 6. 2024 byl v Úředním věstníku EU vyhlášen tzv. nový evropský AML balíček, který kromě jiného obsahuje i povinnost rozšířit údaje v evidenci skutečných majitelů. Evidence bude muset nově zahrnovat informace o skutečných majitelích právnických osob zapsaných do rejstříku mimo EU, které na území členského státu navazují obchodní vztahy s povinnou osobou či nabývají na tomto území nemovitosti.

Vláda by měla prioritně pracovat na účinné implementaci balíčku k posílení transparentnosti zahraničních skutečných majitelů nemovitostí v Česku.


#6

Posílení jednotky investigativního nasazení

Rozkrývání vlastnických vazeb a praček špinavých peněz se zabývá Finančně analytický úřad na Ministerstvu financí, který má ale plné ruce práce a málo lidí i peněz. Navrhujeme vládě, aby tento úřad kapacitně posílila. Investované prostředky se státu a jeho občanům mnohonásobně vrátí.

Doporučení

Oceňujeme, že byl FAÚ kapacitně posílen o deset lidí. Je však třeba pravidelně revidovat kapacity FAÚ a případně dalších orgánů (zejména sankčního oddělení MZV) a odpovídajícím způsobem je posilovat za účelem efektivního rozkrývání vlastnických struktur a aplikace sankcí.


#7

Konec pokoutného ovlivňování našich politiků

Prosazujeme pravidla pro transparentní lobbování, která alespoň trochu zkomplikují život osobám s vazbami na nedemokratické režimy, které mají ve zvyku si chodit pro různé výjimky a výhody k českým politikům.

Doporučení

Je třeba, aby vláda do konce volebního období schválila funkční návrh zákona o regulaci lobbování (sněmovní tisky č. 649 a 650), který omezí prostor pro ovlivňování politiků osobami s vazbami na nedemokratické režimy či zločinecké skupiny. A to bez jakýchkoliv nesystémových výjimek z definice lobbovaných a lobbistů.


Kdo jsme

Jsme společnou platformou pěti nevládních neziskových organizací. Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), Datlab Institut, Rekonstrukce státu, Lexperanto a Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty spojili síly. V reakci na události na Ukrajině aktivně prosazujeme exekutivní a legislativní opatření pro posílení odolnosti České republiky vůči vlivu nedemokratických režimů. Chceme odolnější Česko!

Výzva vládě, poslancům a senátorům k posílení odolnosti České republiky vůči nedemokratickým zemím

Podepiš výzvu politikům

ODOLNĚJŠÍ
EVROPA

Naše schopnost se bránit silám oslabujícím bezpečnost státu je závislá na evropské jednotě. Proto se zvýšeným úsilím u institucí Evropské unie a jejích členských států prosazujeme doporučení k posílení celoevropské odolnosti. 

Zjisti více o Odolnější Evropě

Zapojené organizace


Signatáři

Libor Winkler
Petr Pithart
Eliška Wagnerová
Václav Malý

„Projekt Odolnější Česko jsem se rozhodl podpořit, protože mi není jedno, že Česká Republika je z pohledu ruského vlivu na špici Evropy. Vzhledem k situaci, která na jaře nastala a stále trvá, tak projekt Odolnější Česko považuji za velmi důležitý. Jsem spokojený, že se řada věcí již úspěšně povedla zrealizovat.“

— Libor WinklerPlatební metoda