Ruská invaze na Ukrajinu ukázala dlouho neřešený problém, kdy zde mohou snadno působit a podnikat zástupci a spojenci organizovaného zločinu, teroristických skupin i nepřátelských mocností, prát špinavé peníze a dokonce i čerpat veřejné peníze. A je nejvyšší čas tomu zamezit


Válka na Ukrajině nám ukázala skutečnou podstatu ruského režimu. Nikdo už by neměl zpochybňovat, o co Rusku jde. Jeho agresivnímu chování, stejně jako negativnímu vlivu Číny, dalších nedemokratických režimů nebo útokům teroristických organizací je třeba se s rozhodností postavit. Silou a připraveností armád, odolností společnosti ve všech směrech, dodržováním demokratických hodnot, ale také kvalitní legislativou, která umožní sankcionovat válečné zločince a zamezí neprůhledným finančním tokům. Proto jsem se rozhodl podpořit iniciativu několika neziskových organizací, která potřebné změny zákonů navrhuje. Je nejvyšší čas s tím začít právě teď. — Petr Pavel, prezident České republiky


Seznam doporučení

#1

Stopka pro agenty diktátorů

Prosazujeme sankční zákon proti zahraničním osobám, které se podílejí na porušování lidských práv nebo praní špinavých peněz pro příbuzné diktátorů. Těmto lidem a jejich firmám bude podle zákona možné zmrazit majetek nebo odepřít přístup k veřejným penězům v zakázkách a dotacích.

Doporučení

Je třeba řádně implementovat českou obdobu tzv. Magnitského zákona. Je vhodné sestavit národní sankční seznam, aby měl zákon kýžený efekt co nejdříve. Stejně tak je potřeba posílit analytické nástroje státu pro mapování vlivu nedemokratických režimů. V neposlední řadě je nutné odstranit mezery v sankcích (např. jeden z paradoxů sankčních balíčků je skutečnost, že sice firmy ovládané z Ruska nemohou dostat nadlimitní veřejné zakázky, ale můžou čerpat dotace).


#2

Konec české pračky na špinavé peníze

Česko je podle zahraničních analýz jednou z nejatraktivnějších zemí, kde se dají dobře vyprat zašpiněné peníze, tedy příjmy z trestné činnosti. To umí vyřešit citlivá úprava zákona. Ta by měla například umožnit odčerpání podezřelých peněz zachycených na průtokových účtech v Česku.

Doporučení

Oproti původnímu cílovému datu v Akčním plánu prevence a boje proti praní peněz a financování terorismu z 14. 7. 2022 je třeba mnohem rychleji připravit návrh legislativní změny, která vyřeší problém s tzv. průtokovými účty a zásadně tak omezí praní špinavých peněz v ČR.


#3

Skutečná evidence skutečných vlastníků firem

Evidence skutečných majitelů firem, která umožňuje hledat informace pro uplatňování sankcí, sice už funguje, ale není na ni zatím spolehnutí. Kvalitu údajů v evidenci je možné posílit například zpřísněním sankcí za uvedení nepravdivých údajů či zavedením aplikace pro dokládání vlastnické struktury.

Doporučení

Vláda by měla co nejdříve zpracovat analýzu fungování evidence skutečných majitelů z hlediska naplněnosti, konzistence dat a vymáhání sankcí. Následně by měla připravit návrh mechanismů, které povedou k přesnějším údajům v evidenci (např. za použití vhodné aplikace, zavedením přísnějších sankcí pro firmy s vazbou na nedemokratické režimy, daňové ráje, sankcionované osoby, apod.).


#4

Vyhnání peněz z daňových rájů

Bahamy, Belize, Kypr nebo Malta. Tam všude ulívají oligarchové své peníze, aby se vyhnuli placení daní nebo se věnovali v potají nekalostem. Prosazujeme zavedení pravidel, která takové lidi a firmy odstřihnou od veřejných peněz.

Doporučení

V souladu s programovým prohlášením vlády by měla vláda co nejdříve připravit pravidla, která omezí přísun veřejných peněz firmám vlastněným z daňových rájů.


#5

Známí neznámí majitelé nemovitostí

Nemovitosti jsou skvělá schovka na peníze, čím dražší, tím lepší. Inspirujeme se v zahraničí a posvítíme si i na zahraniční majitele nemovitostí, a to v registru jejich skutečných vlastníků.

Doporučení

V souladu s navrženým evropským nařízením je třeba schválit novelu zákona o evidenci skutečných majitelů, která zavede povinnost zahraničních skutečných majitelů nemovitostí evidovat se v české evidenci pod hrozbou odpovídající pokuty.


#6

Posílení jednotky investigativního nasazení

Rozkrývání vlastnických vazeb a praček špinavých peněz se zabývá Finančně analytický úřad na Ministerstvu financí, který má ale plné ruce práce a málo lidí i peněz. Navrhujeme vládě, aby tento úřad kapacitně posílila. Investované prostředky se státu a jeho občanům mnohonásobně vrátí.

Doporučení

Oceňujeme, že byl FAÚ kapacitně posílen o deset lidí. Je však třeba pravidelně revidovat kapacity FAÚ a případně dalších orgánů a odpovídajícím způsobem je posilovat za účelem efektivního rozkrývání vlastnických struktur a aplikace sankcí.


#7

Konec pokoutného ovlivňování našich politiků

Prosazujeme pravidla pro transparentní lobbování, která alespoň trochu zkomplikují život osobám s vazbami na nedemokratické režimy, které mají ve zvyku si chodit pro různé výjimky a výhody k českým politikům.

Doporučení

Je třeba do konce roku připravit funkční návrh zákona o lobbování, který omezí prostor pro ovlivňování politiky osobami s vazbami na nedemokratické režimy či zločinecké skupiny.


Kdo jsme

Jsme společnou platformou pěti nevládních neziskových organizací. V reakci na události na Ukrajině aktivně prosazujeme exekutivní a legislativní opatření pro posílení odolnosti České republiky vůči vlivu nedemokratických režimů. Chceme odolnější Česko!

Výzva vládě, poslancům a senátorům k posílení odolnosti České republiky vůči nedemokratickým zemím

Podepiš výzvu politikům

ODOLNĚJŠÍ
EVROPA

Naše schopnost se bránit silám oslabujícím bezpečnost státu je závislá na evropské jednotě. Proto se zvýšeným úsilím u institucí Evropské unie a jejích členských států prosazujeme doporučení k posílení celoevropské odolnosti. 

Zjisti více o Odolnější Evropě

Zapojené organizace


Signatáři

Libor Winkler
Petr Pithart
Eliška Wagnerová
Václav Malý

„Projekt Odolnější Česko jsem se rozhodl podpořit, protože mi není jedno, že Česká Republika je z pohledu ruského vlivu na špici Evropy. Vzhledem k situaci, která na jaře nastala a stále trvá, tak projekt Odolnější Česko považuji za velmi důležitý. Jsem spokojený, že se řada věcí již úspěšně povedla zrealizovat.“

— Libor WinklerPlatební metoda