Naše schopnost se bránit silám oslabujícím bezpečnost státu je závislá na evropské jednotě. Proto se zvýšeným úsilím u institucí Evropské unie a jejích členských států prosazujeme doporučení k posílení celoevropské odolnosti.


Seznam doporučení

#1

Snazší sledování majetku oligarchů

Praxe ukazuje, že je potřeba schválit účinnější evropskou legislativu. Šestá směrnice proti praní špinavých peněz umožní lepší sledování vlastnických struktur firem, které jsou spjaté se sankcionovanými či kriminálními skupinami.


#2

Efektivnější uplatňování sankcí

Česko se může pochlubit kvalitními analytickými nástroji pro vyhledávání údajů o vlastnických strukturách z různých registrů (sankce.datlab.eu). Tyto zkušenosti jsou klíčové pro efektivní uplatňování sankcí. Proto je chceme sdílet s dalšími státy, abychom efektivněji dokázali vyhledávat vazby na nedemokratické země.


#3

Žádné dotace sankcionovaným

Sankcionované firmy se nemohou v EU ucházet o zakázky, ale paradoxně mohou stále čerpat evropské dotace. Tuto díru v sankčních balíčcích je třeba zacelit. Ve vztahu k rozdělování veřejných peněz je nutné zpřísnění.


#4

Obnova Ukrajiny

Zapojení kontrolních mechanismů (skóre dodavatelů dle vazeb na sankcionované osoby a dalších rizik) do čerpání prostředků poskytnutých na podporu a obnovu Ukrajiny.Platební metoda